Akcijski kapital

Ukupan kapital Društva upisan u CDA iznosi 468.670.763,9178 Eura.

Broj akcija je 168.036.558, nominalna vrijednost akcije: 2.78910000

ŽICG