Opširnije

Jedna od najvećih korporacija u Kini - CREEC, iskazala interesovanje za ulaganje u željezničku infrastrukturu

 

U okviru posjete Crnoj Gori, danas je u Željeničkoj Infrastrukturi održan sastanak predstavnika kineske kompanije CREEC ( China Railway Eryan Engineering Group CO), sa predstavnicima Željezničke Infrastrukture i Direkcije za željeznice.China Railway Group  je velika državna građevinska kompanija Narodne Republike Kine, koja je po prihodima u 2012.godini proglašena za najveću građevinsku kompaniju na svijetu. U skladu sa već iskazanim interesovanjem kineskih partnera za ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, današnji sastanak imao je za cilj upoznavanje glavnih inžinjera ove vodeće kompanije sa stanjem crnogorskih željeznica, razvojnim planovima kao i budućom projekcijom saobraćaja.

Budući da je delegacija CREEC-a, izrazila zainteresovanost za projekte rekonstrukcije pruge Vrbnica-Bar i elektrifikacije dijela pruge prema Albaniji, od strane predstavnika Željezničke Infrastrukture i Direkcije za željeznice, njihovi inžinjeri su informisani o budućim planovima kada je u pitanju remont pruge Vrbnica-Bar.

Delegacija se interesovala i za realizaciju razvojnih projekata pruge Pljevlja- Bijelo Polje-Berane-Peć i Čapljina-Trebinje-Nikšić.

U to ime, u okviru posjete Željezničkoj Infrastrukturi, organizovan je obilazak pruge Vrbnica-Bar, kako bi se njihovi inžinjeri upoznali sa konfiguracijom pruge, koja zbog velikog broja izgrađenih mostova i tunela, spada u najzahtjevnije pruge u Evropi, kada je u pitanju održavanje iste.

Podsjećanja radi, u posljednih šest godina za rekonstrukciju crnogorskih pruga iz sredstava Češke exportne banke, Evropske Banke za obnovu i razvoj, Evropske Investicione banke i međunarodnih fondova, uloženo je preko sto miliona eura, čime je značajno poboljšana propusna moć pruge.

Ova kompanija sa više od 6300 zaposlenih koja je poznata po velikim infrastrukturnim projektima u inostranstvu, posebno u  zemljama Jugoistočne Azije i Afrike, takođe je pokazala ineresovanje i za investiranje u Luku Bar, sa čijim predstavnicima, takođe treba da se sastane.

CREEC je najveća  korporacija u Kini sa djelatnošću  istraživanja, projektovanja i konstaltinga, zbog čega je 2011. godine ušla  među „ 500 svjetskih top preduzeća“.