Opširnije

DEMANTI NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU VIJESTI 7.aprila 2014.godine

 

Portal Vijesti je 7.aprila 2014.godine objavio tekst sa fotografijom koja uznemirava javnost i ne odgovora istini. ŽICG je iskoristila svoje pravo na demanti i Portalu Vijesti istog dana poslala ispravku sa tačnim navodima. Obzirom da Portal Vijesti nije ispoštovao naše navode demanti prenosimo integralno.

**Po Zakonu o medijima Sl.list RCG br. 51/02, Član 26. 27. i 28. pravo na ispravku ima svako pravno i fizičko lice koje smatra da je data pogrešna informacija u objavljenom programskom sadržaju. Svojim argumentima pobijamo i ispravljamo navode objavljene na Vašem Portalu, stoga Vas molimo na ispravku kako slijedi.

Kontrolom stanja, u željezničkom bilježniku smetnji V 11, utvrđeno je da  putni prelaz * Bjeliši * dana 7. aprila 2014. godine nije bio u kvaru, što ukazuje na činjenicu da je fotografija snimnjena nekog drugog dana.

Naime, danas u terminu 1130h kada je objavljen teks na Vašem portalu nije saobraćao tertni već putnički voz.  Na fotografiji se vidi kompozicija teretnog voza za prevoz automobila. 

Putni prelaz Bjeliši je 5.aprila 2014. godine bio u kvaru u terminu od 11 27h do 11 48h.  Procedura koja je propisana u slučaju kada je putni prelaz  u kvaru je sledeća :

Mašinovođa dobija nalog da je putni prelaz u kvaru. Njegova obaveza je da ispred putnog prelaza  stane i sam se uvjeri da je prolazak bezbjedan. Fotografija koja je objavljena može samo da znači da je u vremenu prelaska voza naišao automobil koji je čekao da voz prođe.

Procedure koje su propisanje i predviđene željezničkim Pravilnicima i Uputstvima imaju prevashodno za cilj očuvanje bezbjednosti željezničkog saobraćaja. Smetnje i kvarovi se događaju a naše ekipe se trude da u što kraćem roku iste otklone i obezbijede redovan i bezbjedan željeznički saobraćaj.**

 

          ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE