Opširnije

ŽICG potpisala ugovor sa austrijskom kompanijom STRABAG AG za izvođenje radova na rehabilitaciji željezničkog mosta "Trebaljevo"

 

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica je 5. februara 2015. god. potpisala ugovor sa austrijskom kompanijom STRABAG AG  za izvođenje radova na rehabilitaciji-sanaciji željezničkog  mosta Trebaljevo na km 334+673.68 pruge Vrnica-Bar.

Ugovor za rehabilitaciju željezničkog  mosta Trebaljevo je vrijedan 2.952.066,00 eura sa  rokom za završetak radova od 12 mjeseci.

Ugovor su potpisali ispred Željezničke Infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Izvršni direktor, G-din Milan Čolaković i ovlašćeni predstavnici izvođača, kompanije STRABAG AG, G-din Günther Wimmer.

Radovi podrazumijevaju  sanaciju betonskih temelja-(geotehničkim sidrima), betonskih lukova, antikorozionu zaštitu čelične rešetkaste konstrukcije i uređenje kolosjeka u zoni mosta i na samom mostu.

Na sastanku su predstavnici ŽICG i ŠTRABAGA razgovarali je o daljim koracima koji treba da obezbijede kvalitetnu i blagovremenu implementaciju ovog veoma važnog ugovora. Ugovor se finansira kroz zajam Evopske investicione banke (EIB) za projekat hitnih radova sanacije duž željezničke pruge Bar-Beograd (dio kroz Crnu Goru).