Opširnije

POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA ZA SANACIJU 4 ČELIČNA MOSTA

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica je 24. juna 2015. godine potpisala ugovor sa kompanijom IGP FIDIJA D.O.O Podgorica za izvođenje radova na hitnim mjerama sanacije 4 čelična mosta na pruzi  Vrbnica-Bar, i to:

  1. “Ljuboviđa” u km 311+510.59
  2. “Most br. 6” u km 333+351.98
  3. “Skrbuša” u km 343+704.98
  4. “Tanki rt” u km 429+284.32; 192.50.

Po Ugovoru radovi će trajati  12 mjeseci.

Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Evropske Investicione Banke/EIB/. Ugovor je potpisan na iznos od 968.435,98 eura.

Ispred Željezničke Infrastrukture Crne Gore Ugovor je potpisao G-din Milan Čolaković, Izvršni direktor a za *IGP FIDIJA D.O.O Podgorica*,  G-din Joko Blagojević .

Radovi  hitnih mjera sanacije 4 čelična mosta na pruzi  Vrbnica-Bar će podrazumijevaju sledeće aktivnosti:

  1. “Ljuboviđa”: Sanacija donjeg pojasa na mjestu montažnog nastavka kod čvora 12, radovi na gornjem stroju radi rasterećenja ležišta na stubu "3"
  2. “Most br. 6”: Radovi na ležištima i stubovima, elastičnom kočenju kolosjeka, antikorozionoj zaštiti i zaštiti betonskih površina, gornjem stroju
  3. Skrbuša”: Radovi na sanaciji stuba S3
  4. Tanki rt”: Radovi na sanaciji ležišta mosta na stubovima S0 i S1 (most sistema proste grede), radovi na gornjem stroju

Prilikom potpisivanja Ugovora sa firmom FIDIJA razgovarano je pojedinostima  koje treba da obezbijede kvalitetnu i blagovremenu implementaciju ovog projekta.