Opširnije

ŽICG ugostila kinesku delegaciju, predstavnike kompanije POLY GROUP

 

Danas je Željeznička Infrastruktura Crne Gore imala priliku i čast da ugosti kinesku delegaciju, predstavnike kompanije POLY GROUP, koja je lider na svjetskom tržištu za poslovne investicije, civilnu trgovinu i biznis.

Kompanija Poly Group ima dugu tradiciju u oblasti realizacije infrastrukturnih projekata i ovom prilikom su prezentovali svoja dostignuća iz oblasti željezničkog saobraćaja i projekte koje su širom svijeta uspješno realizovali a izrazili su posebno interesovanje za infrastrukturne  projekte na željezničkoj infrastrukturi u Crnoj Gori.

Goste je u ime Ministarstva saobraćaja i pomorstva pozdravio Direktor Direktorata za željeznički saobraćaj, g-din Milan Banković, a ispred Željezničke Infrastrukture Crne Gore Izvršni Direktor G -din Milan Čolaković. G-din Banković je izrazio poštovanje prema gostima, i ukratko upoznao prisutne sa naturalnim parametrima željezničke infrastrukture, te upoznao goste sa standardima Evropske Unije nabavke opreme i gradnje koje moramo poštovati prilikom realizacije projekata na infrastrukturi. U svom izlaganju G-din Čolaković je rekao da Željeznička infrastruktura  Crne Gore intezivno radi na realizaciji investicionih projekata čiji je osnovni cilj povećanje sigurnosti i bezbjednosti željezničkog saobraćaja, odnosno povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture. Kroz realizaciju novih projekata dajemo doprinos da naš željeznički sistem spremnije i kvalitetnije vrši konekciju roba i putnika na našoj infrastrukturi.  U svom izlaganju Izvršni direktor Čolaković je u kratkim crtama ukazao na mogućnost investiranja i eventualnog učešća kineskih kompanija  u realizaciji  budućih velikih projekata kao što su : pruga Pljevlja -BijeloPolje-Berane-granica sa Kosovom  i pruga Nikšić-Bileća-Čapljina, budući da su izrazili interesovanje, prije svega, za velike projekte.

Posjeta Gospode iz kompanije Poly Group  i iskustva koja su sa nama podijelili za nas su dragocjena naročito ako znamo da Željeznička Infrastrukltura Crne Gore ima u planu  veliki broj  projekata koji su i investiciono i tehnološki veoma zahtjevni.