Opširnije

Usled nastalog klizišta između stanica Ražana-Kosjerić, Srbija nastupio je potpuni prekid međunarodnog željezničkog saobraćaja

 

Postojeća organizacija putničkog saobraćaja vozova, na zahtjev operatera,  važi od  18.03.2016 godine

 

Polasci iz Podgorice za:

Beograd:  10.00 (brzi),

Bijelo Polje: 6.25 (lokal); 10.00 (brzi); 15.50 (lokal); 18.20(lokal),

Bar: 5.35 (lokal); 7.50 (lokal); 10.30 (lokal); 11.30 (lokal); 12.50 (lokal);15.20 (lokal); 16.50  (lokal); 18.01 (lokal); 19.30 (brzi); 21.15 (lokal),

Nikšić: 6.30 (lokal); 7.40 (lokal); 9.30 (lokal); 11.05 (lokal); 12.45 (lokal); 14.00 (lokal);

15.10 (lokal); 16.14 (lokal); 19.00 (lokal); 20.40 (lokal).

 

Polasci iz Bara za:

Beograd:  9.00 (brzi),

Podgoricu:  5.15 (lokal); 6.40 (lokal); 9.00 (brzi); 9.13 (lokal); 11.40 (lokal); 14.05 (lokal);      14.40 (lokal); 16.35 (lokal); 18.25 (lokal); 19.30 (lokal),

Bijelo Polje: 5.15 (lokal); 9.00 (brzi); 14.40 (lokal).

 

Polasci iz Bijelog Polja za:

Beograd:   12.30 (brzi),

Podgoricu: 6.30 (lokal);  9.04 (lokal); 17.21 (brzi); 18.34 (lokal),

Bar:  9.04 (lokal); 17.21 (brzi); 18.34 (lokal).

 

Polasci iz Nikšića za:

Podgoricu:  6.20 (lokal); 8.05 (lokal); 9.10 (lokal); 10.55 (lokal); 12.35 (lokal); 14.25 (lokal); 15.35 (lokal); 16.50 (lokal); 17.40 (lokal); 20.30 (lokal).

 

Usled nastalog klizišta između stanica Ražana-Kosjerić, Srbija  nastupio je potpuni prekid međunarodnog željezničkog saobraćaja./Vozovi 432 na relaciji Bar – Beograd i 433 na relaciji Beograd – Bar ne saobraćaju do daljnjeg/.