Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica je 5. februara 2015. god. počela sa radovima na rehabilitaciji- sanaciji željezničkog  mosta Trebaljevo na km 334+673,68 pruge Vrbnica-Bar.

Ugovor za rehabilitaciju željezničkog  mosta Trebaljevo vrijedan je 2.952.066,00 eura a radove izvodi  kompanija STRABAG -AG  Austija.

Radovi na mostu Trebaljevo su u fazi rehabilitacije čelične konstrukcije /gornji stroj/ i ista zbog bezbjednosti zahtijeva totalnu obustavu saobraćaja.

Totalna obustava željezničkog saobraćaja se planira od 20.aprila 2016.godine /12h/ do 24.aprila 2016.godine /12h/.

 

Za vrijeme obustave saobraćaja prevoz putnika će se vršiti autobusima na relaciji Kolašin – Bijelo Polje – Kolašin.

 

 

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica

Željeznički Prevoz Crne Gore AD - Podgorica