Opširnije

ODRŽANA PREZENTACIJA POVODOM ZAVRŠETKA RADOVA NA DVA PROJEKTA

Povodom usješnog završetka dva investiciona projekta na pruzi Vrbnica –Bar: remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos-Trebješica i investiciono održavanje tunela broj 206, izvršni Direktor ŽICG upriličio svečanost, 25. 12. 2019. godine, u prostorijama ŽICG. Tom prilikom svečanosti su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva i Uprave javnih radova, evropske Banke za obnovu i razvoj, Privredne Komore Crne Gore, Izvođača radova i Nadzora, kao i predstavnici željezničkih društava.

U svrhu investicionog održavanja željezničke infrastrukture, u 2019. godini su izvršena su značajna ulaganja u remont gornjeg stroja pruge, obnovu mostova i tunela, stabilizaciju kosina, itd. iz različitih izvora finansiranja (donacije i kreditne linije banaka). Analiza projekata koji su finanasirani ukazuje da se investicije ulažu u kapitalne infrastrukturne projekte, tako da se postojeća mreža dovede na projektovano stanje. To su projekti od kojeg svi građani imaju koristi i od kojih se direktno vide benefiti ulaganja.

Sa remontom gornjeg stroja pruge na dionici Kos –Trebješica, završili smo polovinu remonta gornjeg stroja pruge, čime su se stvorili uslovi za: bezbjednije odvijanje željezničkog saobračaja, bolju uslugu operaterima i skraćenje vremena putovanja.

Predstojeći radovi na investicionom održavanju 19 betonskih mostova, 10 tunela na 168 km pruge sagrađene prije više od 40 godina će doprinijeti bržem, bezbjednijem i nesmetanom protoku roba i ljudi, zahvaljujući podršci međunarodnih donatorskh i finansijskih institucija, ali i nadležnih Ministarstava, a željeznička pruga će se približiti tehničkim standardima i zahtjevima EU.

 

Modernizacija infrastrukture doprinosi unapređenju trgovinskih veza sa Srbijom i Rumunijom, ali i olakšavanju razmjene roba (čelik, vozila, poljoprivredni proizvodi). Razvijena pruga će pomoći i doprinijeti razvoju luke Bar koja predviđa povećanje razmjene roba. Nova, modernizovana željeznička pruga će doprinijeti tom razvoju.Realizacijom investicionih projekata, pored uklanjanja uskih grla na infrastrukturi i podizanja nivoa kvaliteta usluga evidentna je i podrška ekonomskom i društvenom razvoju zemlje čime se podstiče proces integracije sa EU.

PREZENTACIJA -  PROJEKAT "TUNEL br. 206"

PREZENTACIJA -  PROJEKAT "Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebješica, km 351+684.65 – km 358+428"