Projekti

Jedna od ključnih prepreka napretku privrede, pored ekonomskih i političkih, jeste i stanje saobraćajne infrastrukture, koja je zbog nedovoljne i različite regionalne razvijenosti, prepoznata kao ograničavajući faktor i ako je u posljednjih par godina, značajno urađeno na poboljšanju stanja svih vidova saobraćaja, što je i konstatovano u Izvještaju Evropske Komisije.

Posebna slabost sadašnjeg transportnog sistema Crne Gore, pored stanja infrastrukture je i nedostatak veza između pomorskog, drumskog i željezničkog saobraćaja, što za posljedicu ima glavni transport roba drumom i neiskorišćenost potencijala željeznice i Luke Bar.

Kako se obim željezničkog transporta može posmatrati kao pokazatelj međunarodne atraktivnosti regiona kao i njegove tržišne integracije, u interesu je Crne Gore da se taj obim poveća i iskoriste svi uslovi koji to omogućavaju.

U prilog ovome ide i povećani trend investiranja u evropski željeznički saobraćaj, po kojem je za rekonstrukciju željezničke infrastrukture Crne Gore, u proteklih par godina, iz sredstava banaka i IPA fondova izdvojeno je oko 125 miliona eura, a iz Budžeta 39 miliona, što ukupno iznosi 164 miliona eura.

Za potrebe rekonstrukcije i rehabilitacije željezničke infrastrukture, u maju 2011. godine usvojen je Plan upravljanja infrastrukturom “ IAMP”, koji je pripremila Željeznička Infrastruktura Crne Gore.

“ IAMP” uključuje glavnu prugu “ Vrbnica-Bijelo Polje-Podgorica-Bar” (167, 4 km) i prugu Nikšić-Podgorica (56, 4 km), za čiju će rekonstrukciju i održavanje u skladu sa Investicionim planom od 2012. do 2020. godine iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija i bespovratnih sredstava-IPA fondovi, biti izdvojeno 200 miliona eura.

U skladu sa tim u narednom periodu, se može očekivati da će Željeznička Infrastruktura kontinuirano i posvećeno raditi na modernizaciji i rekonstrukciji željezničke mreže u Crnoj Gori, sa jasnim ciljem kvalitetnog pozicioniranja naše zemlje kao intermodalnog transportnog centra i integrisanja u transevropsku transportnu mrežu, što će značajno olakšati naš put u Evropsku Uniju.