Projekti

Jedna od ključnih prepreka napretku privrede, pored ekonomskih i političkih, jeste i stanje saobraćajne infrastrukture, koja je zbog nedovoljne i različite regionalne razvijenosti, prepoznata kao ograničavajući faktor i ako je u posljednjih par godina, značajno urađeno na poboljšanju stanja svih vidova saobraćaja, što je i konstatovano u Izvještaju Evropske Komisije.

Posebna slabost sadašnjeg transportnog sistema Crne Gore, pored stanja infrastrukture je i nedostatak veza između pomorskog, drumskog i željezničkog saobraćaja, što za posljedicu ima glavni transport roba drumom i neiskorišćenost potencijala željeznice i Luke Bar.

Kako se obim željezničkog transporta može posmatrati kao pokazatelj međunarodne atraktivnosti regiona kao i njegove tržišne integracije, u interesu je Crne Gore da se taj obim poveća i iskoriste svi uslovi koji to omogućavaju.

U prilog ovome ide i povećani trend investiranja u evropski željeznički saobraćaj, po kojem je za rekonstrukciju željezničke infrastrukture Crne Gore, u proteklih par godina, iz sredstava banaka i IPA fondova izdvojeno je oko 125 miliona eura, a iz Budžeta 39 miliona, što ukupno iznosi 164 miliona eura.

Za potrebe rekonstrukcije i rehabilitacije željezničke infrastrukture, u maju 2011. godine usvojen je Plan upravljanja infrastrukturom “ IAMP”, koji je pripremila Željeznička Infrastruktura Crne Gore.

“ IAMP” uključuje glavnu prugu “ Vrbnica-Bijelo Polje-Podgorica-Bar” (167, 4 km) i prugu Nikšić-Podgorica (56, 4 km), za čiju će rekonstrukciju i održavanje u skladu sa Investicionim planom od 2012. do 2020. godine iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija i bespovratnih sredstava-IPA fondovi, biti izdvojeno 200 miliona eura.

Ove godine za Program održavanja, rekonstrukcije i rehabilitacije pruge Nikšić-Podgorica, Vrbnica-Bar i Podgorica-Državna granica sa Albanijom, iz Budžeta Crne Gore, predviđena su sredstva u iznosu od 6, 8 miliona eura, a iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija i bespovratnih sredstava-IPA fondova, 21, 6 miliona ili ukupno 28, 4 miliona eura.

U skladu sa Planom održavanja i rekonstrukcije željezničke infrastrukture u toku 2013. godine, nastaviće se sa radovima na rekonstrukciji pruge Vrbnica-Bar, kao i na održavanju pruge Nikšić-Podgorica i Podgorica – Tuzi (granica sa Albanijom).

S obzirom na svoju veličinu i stanje ekonomije, jasno je da Crna Gora nije u mogućnosti da iz izvornih prihoda obezbjeđuje ( makar ne u kratkom i srednjem roku), sredstva za velike infrastrukturne projekte kao što su izgradnja željezničkih pruga, zbog čega joj je u tom dijelu, neophodna podrška finansijskih institucija i partnerstvo sa privatnim sektorom, koji zahtjevaju jasne strateške dokumente iz kojih se vidi značaj i ekonomska opravdanost, takvih investicija.

Budući da je Crna Gora ušla u pregovarački proces za ulazak u Evropsku Uniju, iskreno se nadamo otvaranju finansijskih fondova iz kojih će se finasirati strateški projekti: pruga Pljevlja-Bijelo Polje-Berane-Granica sa Kosovom, i pruga Čapljina-Trebinje-Nikšić, za koje je u toku priprema neophodne dokumentacije.

U skladu sa tim u narednom periodu, se može očekivati da će Željeznička Infrastruktura kontinuirano i posvećeno raditi na modernizaciji i rekonstrukciji željezničke mreže u Crnoj Gori, sa jasnim ciljem kvalitetnog pozicioniranja naše zemlje kao intermodalnog transportnog centra i integrisanja u transevropsku transportnu mrežu, što će značajno olakšati naš put u Evropsku Uniju.