Službenik za javne nabavke

Marija Kalezić. dipl.ecc.

Tel: +382 20 441-369

E-mail: marija.kalezic@zicg.me

E-mail: nabavka@zicg.me